Mikrotik (2)

Mikrotik firewall a nat

Základní nastavení firewalu a nat Přidáme pravidla pro IP > Firewall > Filter Rules ;;; Skoc na wan-to-mkt pravidlo chain=input action=jump jump-target=wan-to-mkt in-interface="Zde wan port" log=no log-prefix="" ;;; Povol established spojeni chain=wan-to-mkt action=accept connection-state=established log=no log-prefix="" ;;; Povol related spojeni chain=wan-to-mkt action=accept connection-state=related log=no log-prefix="" ;;; Zakaz invalid spojeni chain=wan-to-mkt action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix="" ;;;…

Ćíst příspěvek
Radim Špetík (kulich)

Munin monitoring domácí sítě

Nejprve rozběháme Munin v Dockru. Tady nastavení pro docker-compose. docker-compose.yml version: '3' services: munin: container_name: munin image: aheimsbakk/munin-alpine ports: - "8080:80/tcp" - "4949:4949/tcp" environment: TZ: 'Europe/Prague' VIRTUAL_HOST: 'munin' NODES: 'OpenWrtSklep:192.168.x.x OpenWrtPuda:192.168.x.x' SNMP_NODES: 'Mikrotik;192.168.x.x:public' volumes: - './munin/rrd:/var/lib/munin/' - './munin/conf:/etc/munin/munin-conf.d/' - './munin/log:/var/log/munin/' - './munin/confplugin:/etc/munin/plugin-conf.d/' restart: unless-stopped Obraz pro docker je zde https://hub.docker.com/r/aheimsbakk/munin-alpine Pak nainstalujeme do OpenWrt muninlite $…

Ćíst příspěvek