Radim Špetík (kulich) (14)

Home Assistant OS a i2c

Zprovoznění i2c na Hassio verze 2022.6.0 a výše. Budeme potřebovat USB flešku (já mam malou 4GB) kterou naformátujeme na fat32 nebo ntfs neb ext4 a pojemenujeme (label) ji na CONFIG . vytvoříme zde soubor config.txt a vložíme do něj tot': dtparam=i2c_vc=on dtparam=i2c_arm=on Pak vytvoříme složku modules a v ní soubor rpi-i2c.txt a vložíme do něj: i2c-dev Vložíme do USB PC kde máme…

Ćíst příspěvek

Nextion Editor na Ubuntu

Instalace, SD karta, přenosová rychlost Instalace Instalace Nextionu Editoru na Ubuntu pomocí wine. Stáhneme si z https://nextion.tech/nextion-editor/ poslední instalační soubor s exe a v terminálu spustíme tyto příkazy. WINEPREFIX=~/.nextion WINEARCH=win32 winetricks -q dotnet35 wmp11 corefonts dotnet35sp1 WINEPREFIX=~/.nextion wine nextion-setup-v1-63-3.exe Tím dojde ke stažení a instalaci potřebných souboru. Číslo nextion-setup si upravte dle staženého souboru. SD karta…

Ćíst příspěvek

Home Assistant na Orange Pi One s Armbian Buster a Docker

Pozor Orange Pi One je 32bit architektura, Home Assistant teď podporuje Debian Buster. A Docker verze minimal 19. Stáhneme si diskový obraz Armbianu pozor musí být Buster a nahrajeme na SD kartu. Přidáme repozitory od Dockeru. apt-get update apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg echo \ "deb…

Ćíst příspěvek

ESPHome s LYWSD03MMC na ATC Fimware

Jsou dva způsoby jak zprovoznit aby nám Mija LYWSD03MMC s alternativním firmwarem ATC_MiThermometer komunikovala s ESPHome. Zde dostaneme hodnoty. Teplota, Vlhkost, Baterie Definice senzorů. sensor: platform: xiaomi_lywsd03mmc mac_address: "A4:C1:38:A1:06:D8" bindkey: "aaaaaaaaaadddddddddd222227777744" temperature: name: "LYWSD03MMC Teplota" humidity: name: "LYWSD03MMC Vlhkost" battery_level: name: "LYWSD03MMC Baterie" Problém je že ATC fimware nepoužívá bindkey. ale to nevadí my tam můžeme…

Ćíst příspěvek

OpenWrt

Openwrt obecně. Skrip pro aktualizaci všech balíčků. #!/bin/ash source /etc/openwrt_release echo "$DISTRIB_ID $DISTRIB_RELEASE" rm -f /tmp/releases.html wget -q https://downloads.openwrt.org/releases/ -O /tmp/releases.html LATEST_RELEASE=`grep -o 'href="[0-9.]*/"' /tmp/releases.html | tail -1 | cut -d'"' -f2 | cut -d'/' -f1` rm -f /tmp/releases.html if [ $LATEST_RELEASE != $DISTRIB_RELEASE ]; then echo "New version available: $LATEST_RELEASE" fi echo "" echo…

Ćíst příspěvek

OpenWrt TL-WDR3600

Nastavení a jiné openwrt . Doma mi slouží jako switch a AP. Verze OpenWrt 19.07.1. Extroot, USB Bluethoot PS: Tohle je rozepsaný článek který bude upravován a doplněn. Rozšíření paměti a swap tj Extroot. Na usb flash jsem si vytvoříl jeden odíl 4G ext4 a druhý swap 1G. Připojit do AP a přihlásit se…

Ćíst příspěvek

Mikrotik firewall a nat

Základní nastavení firewalu a nat Přidáme pravidla pro IP > Firewall > Filter Rules ;;; Skoc na wan-to-mkt pravidlo chain=input action=jump jump-target=wan-to-mkt in-interface="Zde wan port" log=no log-prefix="" ;;; Povol established spojeni chain=wan-to-mkt action=accept connection-state=established log=no log-prefix="" ;;; Povol related spojeni chain=wan-to-mkt action=accept connection-state=related log=no log-prefix="" ;;; Zakaz invalid spojeni chain=wan-to-mkt action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""…

Ćíst příspěvek

Munin monitoring domácí sítě

Nejprve rozběháme Munin v Dockru. Tady nastavení pro docker-compose. docker-compose.yml version: '3' services: munin: container_name: munin image: aheimsbakk/munin-alpine ports: - "8080:80/tcp" - "4949:4949/tcp" environment: TZ: 'Europe/Prague' VIRTUAL_HOST: 'munin' NODES: 'OpenWrtSklep:192.168.x.x OpenWrtPuda:192.168.x.x' SNMP_NODES: 'Mikrotik;192.168.x.x:public' volumes: - './munin/rrd:/var/lib/munin/' - './munin/conf:/etc/munin/munin-conf.d/' - './munin/log:/var/log/munin/' - './munin/confplugin:/etc/munin/plugin-conf.d/' restart: unless-stopped Obraz pro docker je zde https://hub.docker.com/r/aheimsbakk/munin-alpine Pak nainstalujeme do OpenWrt muninlite $…

Ćíst příspěvek

TV Thomson 43UE6400

Televize Thomson 43UE6400 s Android. Parametry. Uhlopříčka 43" neb 108cm Konektory: 2x HDMI, 1xUSB, antení vstup 2x, karta CI, jack, kompozitni vstup, ethernet, wifi, bluetooth, Android 9. Procesor ARMv7 čtyřjádro RAM 2GB Uložiště 11GB Kodi s českými doplňky funguje v pohodě. Neumí nahrávat na usb,

Ćíst příspěvek

Tvheadend na OrangePI One a Mygica T230 DVB-T/T2/C

Instalace tvheadend na OrangePi One s Armbian Stretch kernel 4.19 a Mygica T230 DVB-T/T2/C příjmá u mě doma DVB-T a DVB-T2. apt-get -y install coreutils wget apt-transport-https lsb-release ca-certificates mc nano apt-get -y install libavahi-client-dev zlib1g-dev libavcodec-dev libavutil-dev apt-get -y install libavformat-dev libswscale-dev libavresample-dev apt-get -y install build-essential git pkg-config libssl-dev bzip2 wget gettext apt-get -y install libgettextpo-dev…

Ćíst příspěvek