ESPHome s LYWSD03MMC na ATC Fimware

Jsou dva způsoby jak zprovoznit aby nám Mija LYWSD03MMC s alternativním firmwarem ATC_MiThermometer komunikovala s ESPHome.

První způsob

Zde dostaneme hodnoty.

Teplota, Vlhkost, Baterie

Definice  senzorů.

sensor:
 platform: xiaomi_lywsd03mmc
 mac_address: "A4:C1:38:A1:06:D8"
 bindkey: "aaaaaaaaaadddddddddd222227777744"
 temperature:
  name: "LYWSD03MMC Teplota"
 humidity:
  name: "LYWSD03MMC Vlhkost"
 battery_level:
  name: "LYWSD03MMC Baterie"

Problém je  že ATC fimware nepoužívá bindkey. ale to nevadí my tam můžeme dát i smyšlený bindkey a bude to fungovat.

 

Druhý způsob

Ten používám já.

Než bude v oficiální verzi ESPHome

Zde dostaneme hodnoty a nepotřebujeme bindkey

Teplota, Vlhkost, Baterie, Napětí baterie

Použijeme add-on pro ESPHome který je teprve na githubu v dev sekci a jmenuje se atc_mithermometer. 

To je návod pro Linux (Windows nemám)

Stáhneme si git repozitář ESPHome.

git clone https://github.com/esphome/esphome

Přejdeme do složky s doplňky.

cd esphome/esphome/components/

A zde překopírujeme složku atc_mithermometer do složky s instalací ESPHome

jsou dvě místa kde může být.

~/.local/lib/python3.8/site-packages/esphome/components/

nebo

/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/esphome/components/

A pak už jen definice pro ESPHome.

Definice senzorů

sensor:
  platform: atc_mithermometer
  mac_address: "A5:C1:38:83:6E:11"
  temperature:
    name: "ATC Teplota"
  humidity:
    name: "ATC Vlhkost"
  battery_level:
    name: "ATC Baterie"
  battery_voltage:
    name: "ATC Napěti"

 

PS: Pokud nevíte MAC adresu Mija nevadí. Stačí tam dat jakoukoli smyšlenou MAC adresu v ESPHome config pro zařízení povolit logování  a mít povolený web server

# Enable logging
logger:

# Enable web server
web_server:
port: 80

A pak na web stránce zařízení uvidíme jak v logu prohledává zařízení a vypisuje jejich MAC adresy.

Inspirace

https://blog.vyoralek.cz/iot/xiaomi-lywsd03mmc-chytry-lcd-bluetooth-teplomer-a-vlhkomer/

This article was updated on listopad 30, 2020