Blog kulicha na tadyk.info

Linux, ESP, Zahrada, adt

Home Assistant OS a i2c

Zprovoznění i2c na Hassio verze 2022.6.0 a výše. Budeme potřebovat USB flešku (já mam malou 4GB) kterou naformátujeme na fat32 nebo ntfs neb ext4 a pojemenujeme (label) ji na CONFIG . vytvoříme zde soubor config.txt a vložíme do něj tot': dtparam=i2c_vc=on dtparam=i2c_arm=on Pak vytvoříme složku modules a v ní soubor rpi-i2c.txt a vložíme do něj: i2c-dev Vložíme do USB PC kde máme…

Ćíst příspěvek

Nextion Editor na Ubuntu

Instalace, SD karta, přenosová rychlost Instalace Instalace Nextionu Editoru na Ubuntu pomocí wine. Stáhneme si z https://nextion.tech/nextion-editor/ poslední instalační soubor s exe a v terminálu spustíme tyto příkazy. WINEPREFIX=~/.nextion WINEARCH=win32 winetricks -q dotnet35 wmp11 corefonts dotnet35sp1 WINEPREFIX=~/.nextion wine nextion-setup-v1-63-3.exe Tím dojde ke stažení a instalaci potřebných souboru. Číslo nextion-setup si upravte dle staženého souboru. SD karta…

Ćíst příspěvek

Home Assistant na Orange Pi One s Armbian Buster a Docker

Pozor Orange Pi One je 32bit architektura, Home Assistant teď podporuje Debian Buster. A Docker verze minimal 19. Stáhneme si diskový obraz Armbianu pozor musí být Buster a nahrajeme na SD kartu. Přidáme repozitory od Dockeru. apt-get update apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg echo \ "deb…

Ćíst příspěvek

ESPHome s LYWSD03MMC na ATC Fimware

Jsou dva způsoby jak zprovoznit aby nám Mija LYWSD03MMC s alternativním firmwarem ATC_MiThermometer komunikovala s ESPHome. Zde dostaneme hodnoty. Teplota, Vlhkost, Baterie Definice senzorů. sensor: platform: xiaomi_lywsd03mmc mac_address: "A4:C1:38:A1:06:D8" bindkey: "aaaaaaaaaadddddddddd222227777744" temperature: name: "LYWSD03MMC Teplota" humidity: name: "LYWSD03MMC Vlhkost" battery_level: name: "LYWSD03MMC Baterie" Problém je že ATC fimware nepoužívá bindkey. ale to nevadí my tam můžeme…

Ćíst příspěvek