Blog kulicha na tadyk.info

Linux, ESP, Zahrada, adt

ESPHome s LYWSD03MMC na ATC Fimware

Jsou dva způsoby jak zprovoznit aby nám Mija LYWSD03MMC s alternativním firmwarem ATC_MiThermometer komunikovala s ESPHome. Zde dostaneme hodnoty. Teplota, Vlhkost, Baterie Definice senzorů. sensor: platform: xiaomi_lywsd03mmc mac_address: "A4:C1:38:A1:06:D8" bindkey: "aaaaaaaaaadddddddddd222227777744" temperature: name: "LYWSD03MMC Teplota" humidity: name: "LYWSD03MMC Vlhkost" battery_level: name: "LYWSD03MMC Baterie"Problém je že ATC fimware nepoužívá bindkey. ale to nevadí my tam můžeme dát…

Ćíst příspěvek

OpenWrt

Openwrt obecně. Skrip pro aktualizaci všech balíčků. #!/bin/ash source /etc/openwrt_release echo "$DISTRIB_ID $DISTRIB_RELEASE" rm -f /tmp/releases.html wget -q https://downloads.openwrt.org/releases/ -O /tmp/releases.html LATEST_RELEASE=`grep -o 'href="[0-9.]*/"' /tmp/releases.html | tail -1 | cut -d'"' -f2 | cut -d'/' -f1` rm -f /tmp/releases.html if [ $LATEST_RELEASE != $DISTRIB_RELEASE ]; then echo "New version available: $LATEST_RELEASE" fi echo "" echo…

Ćíst příspěvek

OpenWrt TL-WDR3600

Nastavení a jiné openwrt . Doma mi slouží jako switch a AP. Verze OpenWrt 19.07.1. Extroot, USB Bluethoot PS: Tohle je rozepsaný článek který bude upravován a doplněn. Rozšíření paměti a swap tj Extroot. Na usb flash jsem si vytvoříl jeden odíl 4G ext4 a druhý swap 1G. Připojit do AP a přihlásit se…

Ćíst příspěvek

Mikrotik firewall a nat

Základní nastavení firewalu a nat Přidáme pravidla pro IP > Firewall > Filter Rules ;;; Skoc na wan-to-mkt pravidlochain=input action=jump jump-target=wan-to-mkt in-interface="Zde wan port" log=no log-prefix="" ;;; Povol established spojenichain=wan-to-mkt action=accept connection-state=established log=no log-prefix="" ;;; Povol related spojenichain=wan-to-mkt action=accept connection-state=related log=no log-prefix="" ;;; Zakaz invalid spojenichain=wan-to-mkt action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix="";;; Povol ICMPchain=wan-to-mkt action=accept protocol=icmp…

Ćíst příspěvek