Blog kulicha na tadyk.info

Linux, ESP, Zahrada, adt

OpenWrt

Openwrt obecně. Skrip pro aktualizaci všech balíčků. #!/bin/ash source /etc/openwrt_release echo "$DISTRIB_ID $DISTRIB_RELEASE" rm -f /tmp/releases.html wget -q https://downloads.openwrt.org/releases/ -O /tmp/releases.html LATEST_RELEASE=`grep -o 'href="[0-9.]*/"' /tmp/releases.html | tail -1 | cut -d'"' -f2 | cut -d'/' -f1` rm -f /tmp/releases.html if [ $LATEST_RELEASE != $DISTRIB_RELEASE ]; then echo "New version available: $LATEST_RELEASE" fi echo "" echo…

Ćíst příspěvek

OpenWrt TL-WDR3600

Nastavení a jiné openwrt . Doma mi slouží jako switch a AP. Verze OpenWrt 19.07.1. Extroot, USB Bluethoot PS: Tohle je rozepsaný článek který bude upravován a doplněn. Rozšíření paměti a swap tj Extroot. Na usb flash jsem si vytvoříl jeden odíl 4G ext4 a druhý swap 1G. Připojit do AP a přihlásit se…

Ćíst příspěvek

Mikrotik firewall a nat

Základní nastavení firewalu a nat Přidáme pravidla pro IP > Firewall > Filter Rules ;;; Skoc na wan-to-mkt pravidlo chain=input action=jump jump-target=wan-to-mkt in-interface="Zde wan port" log=no log-prefix="" ;;; Povol established spojeni chain=wan-to-mkt action=accept connection-state=established log=no log-prefix="" ;;; Povol related spojeni chain=wan-to-mkt action=accept connection-state=related log=no log-prefix="" ;;; Zakaz invalid spojeni chain=wan-to-mkt action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""…

Ćíst příspěvek

Munin monitoring domácí sítě

Nejprve rozběháme Munin v Dockru. Tady nastavení pro docker-compose. docker-compose.yml version: '3' services: munin: container_name: munin image: aheimsbakk/munin-alpine ports: - "8080:80/tcp" - "4949:4949/tcp" environment: TZ: 'Europe/Prague' VIRTUAL_HOST: 'munin' NODES: 'OpenWrtSklep:192.168.x.x OpenWrtPuda:192.168.x.x' SNMP_NODES: 'Mikrotik;192.168.x.x:public' volumes: - './munin/rrd:/var/lib/munin/' - './munin/conf:/etc/munin/munin-conf.d/' - './munin/log:/var/log/munin/' - './munin/confplugin:/etc/munin/plugin-conf.d/' restart: unless-stopped Obraz pro docker je zde https://hub.docker.com/r/aheimsbakk/munin-alpine Pak nainstalujeme do OpenWrt muninlite $…

Ćíst příspěvek