OpenWrt TL-WDR3600

Nastavení a jiné openwrt . Doma mi slouží jako switch a AP. Verze OpenWrt 19.07.1.

Extroot, USB Bluethoot

PS: Tohle je rozepsaný článek který bude upravován a doplněn.

Extroot

Rozšíření paměti a swap tj Extroot. Na usb flash jsem si vytvoříl jeden odíl 4G ext4 a druhý swap 1G. Připojit do AP a přihlásit se přes ssh.

Instalace balíčků

opkg update && opkg install block-mount kmod-fs-ext4 kmod-usb-storage e2fsprogs kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci

Nastavení

mount /dev/sda1 /mnt ; tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf - ; umount /mnt
block detect > /etc/config/fstab; \
   sed -i s/option$'\t'enabled$'\t'\'0\'/option$'\t'enabled$'\t'\'1\'/ /etc/config/fstab; \
   sed -i s#/mnt/sda1#/overlay# /etc/config/fstab; \
   cat /etc/config/fstab;

V /etc/config/fstab zmeň u swap hodnotu "0" na "1"

A reboot

Bluethoot

Instalace usb Bluethoot na Openwrt.

opkg update && opkg install kmod-bluetooth bluez-libs bluez-utils kmod-usb-core kmod-usb-uhci kmod-usb2 usbutils bluez-daemon

Povolení a spuštění dbus

/etc/init.d/dbus enable
/etc/init.d/dbus start

Povolení a spuštění bluetoothd

/etc/init.d/bluetoothd enable
/etc/init.d/bluetoothd start

hciconfig

Získaní názvu všech Bluethood zařízení v systemu.

hciconfig 
hci0:	Type: USB
	BD Address: 00:1A:82:00:12:11 ACL MTU: 339:6 SCO MTU: 180:1
	DOWN 
	RX bytes:454 acl:0 sco:0 events:16 errors:0
	TX bytes:70 acl:0 sco:0 commands:16 errors:0

Aktivace zařízení.

hciconfig hci0 up

hcitool

Hledání vzdálených Bluethoot zařízení.

hcitool scan

Zdroje informací

https://p33.cz/wiki/doku.php/openwrt:tl-wr1043nd

https://openwrt.org/docs/guide-user/additional-software/extroot_configuration

https://openwrt.org/docs/guide-user/hardware/bluetooth/usb.bluetooth

This article was updated on únor 24, 2020