Nextion Editor na Ubuntu

Instalace, SD karta, přenosová rychlost

 

Instalace

Instalace Nextionu Editoru na Ubuntu pomocí wine. Stáhneme si z https://nextion.tech/nextion-editor/ poslední instalační soubor s exe a v terminálu spustíme tyto příkazy.

WINEPREFIX=~/.nextion WINEARCH=win32 winetricks -q dotnet35 wmp11 corefonts dotnet35sp1

WINEPREFIX=~/.nextion wine nextion-setup-v1-63-3.exe

Tím dojde ke stažení a instalaci potřebných souboru. Číslo nextion-setup si upravte dle staženého souboru.

SD karta

Pokud chcete updatovat projekt na displeji přes SD kartu musí být naformátovaná na FAT32. SD karta naformátovaná v linuxu nebude fungovat musí být zformátovaná ve Windows! Projekt si uložíme v tft souboru, v editoru File - TFT file output a nahrajeme na SD kartu.

Přenosová rychlost

Výchozí komunikace na seriovém portu displeje je 9600 baud. Pokud chceme větší rychlost v editoru nextion na page0  , Event - Preinitalize zadáme.

baud=115200

A po nahrání do displeje bude už komunikovat rychlostí 115200 baud.