Pi-hole (2)

Pi-hole a mqtt

Posílaní dat z Pi-hole na mqtt aby jsme to mohly využít třeba v Pimatic Nainstalujeme python mqtt paho sudo apt install python-pip sudo pip install paho-mqtt A napíšeme kod. #!/usr/bin/env python import json import urllib2 import paho.mqtt.client as mqtt import time klient = mqtt.Client("python_pub") #klient.username_pw_set("username","password") klient.connect("192.168.x.x", 1883) url = "http://localhost/admin/api.php" data = json.load(urllib2.urlopen(url)) parsed_json =…

Ćíst příspěvek