Home Assistant (2)

Home Assistant OS a i2c

Zprovoznění i2c na Hassio verze 2022.6.0 a výše. Budeme potřebovat USB flešku (já mam malou 4GB) kterou naformátujeme na fat32 nebo ntfs neb ext4 a pojemenujeme (label) ji na CONFIG . vytvoříme zde soubor config.txt a vložíme do něj tot': dtparam=i2c_vc=on dtparam=i2c_arm=on Pak vytvoříme složku modules a v ní soubor rpi-i2c.txt a vložíme do něj: i2c-dev Vložíme do USB PC kde máme…

Ćíst příspěvek

Home Assistant na Orange Pi One s Armbian Buster a Docker

Pozor Orange Pi One je 32bit architektura, Home Assistant teď podporuje Debian Buster. A Docker verze minimal 19. Stáhneme si diskový obraz Armbianu pozor musí být Buster a nahrajeme na SD kartu. Přidáme repozitory od Dockeru. apt-get update apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg echo \ "deb…

Ćíst příspěvek